A gázolaj jövedékiadó-visszatérítése
2019. június 08. szombat, 18:12
PDF

gázolajJövedékiadó-visszatérítésre alapvetően az a mezőgazdasági őstermelő jogosult, akinek tulajdonában szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep művelési ágú földterület van és ott mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat, vagy erdője van, ahol erdőgazdálkodási tevékenységet végez, üzemeltetési engedéllyel rendelkező halastó birtokában halgazdálkodást végez. Szintén jogosult a visszatérítésre a nyilvántartásba vett családi gazdaság is.

 

A visszaigénylés a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz, az erdőfelújítási célú munkákhoz, valamint közvetlenül a halgazdálkodáshoz felhasznált gázolaj után kérhető.

Az adó-visszatérítés akkor is igénybe vehető, ha ahhoz nem saját, hanem bérelt gépeket – gépi bérmunka-szolgáltatás keretében – használ fel a gazdálkodó. Ennek azonban feltétele, hogy a gazdálkodó nevére szólóan, a visszaigénylést megelőző 5 évben kiállított számlán külön szerepeljen a ténylegesen felhasznált gázolaj mennyisége és annak értéke is.

Tudvalevő, hogy a felhasznált gázolaj után visszatéríthető adó összege a gazdálkodási terület méretéhez viszonyítva felső korláthoz kötött, oly módon, hogy a gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége éves szinten maximum 97 liter lehet. A visszaigényelhető adó pedig maximum ennek a mennyiségnek a 82%-a a hatályos szabályok szerint.

Abban az esetben, ha éven belül változik a gazdálkodással érintett terület nagysága, akkor a felső korlát összegének tizenketted részét kell felszorozni azon megkezdett hónapok számával, amelyekben már a nagyobb vagy kisebb területen történt a gazdálkodás. Az így kapott eredményt egész literre kell kerekíteni. A jövedékiadó-visszatérítéssel érintett termőföldterület, erdő, halastó nagyságát – a kerekítés általános szabályainak figyelembevételével – hektárban, kéttizedes pontossággal kell meghatározni.

További lényeges feltétele az adó visszaigénylésének, hogy nem gépi bérmunka esetén a gázolaj beszerzése csak adóraktári, jövedéki vagy működési engedéllyel rendelkező forgalmazóktól történhet, valamint erdőgazdálkodás során az is, hogy az erdő felújítására vagy a felújítás befejezésére jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidő túllépése esetén nem igényelhető jövedékiadó-visszatérítés.

A visszatérítés jogosságát a NAV a rendelkezésére álló adatok és más hatóság, úgy mint a kormányhivatalok földművelésügyi nyilvántartása, vagy a vízügyi hatóság adatai, valamint az erdészeti azonosító alapján vizsgálja.

A visszatérítési nyomtatványon rögzíteni kell a gépi bérmunka-szolgáltatásra vonatkozó számlák adatait is.

Érdemes tudni azt is, hogy a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást is igénylő mezőgazdasági termelő az adóbevallási nyomtatványon ezen körülményről és a kapcsolódó számlákról külön kell nyilatkozzon. A NAV a külün jogszabályokban meghatározott adatok körét megküldi a Magyar Államkincstár részére, valamint az adatátadás tényéről elektronikus úton értesíti a visszaigénylőt is.

Forrás: agrarium7.hu

Módosítás dátuma: 2020. április 03. péntek, 11:17