Az EKÁER rendszer célja és gyakorlati értelmezése
2015. január 26. hétfő, 21:42
PDF

ekaer logoHa kíváncsi vagy rá mi is az EKÁER, mit is jelent ez a furcsa mozaik, akkor érdemes továbbolvasnod!

Vajon téged érint ez az új rendszer?

Nézd meg!

 

 Az EKÁER rendszer célja

A tisztességes gazdálkodók védelmében indult el a közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKÁER), melynek fő célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és az áfa csalásokra szakosodott bűnözői körök visszaszorításával a feketegazdaság elleni küzdelem.

A rendszer célja tehát nem a gazdák terheinek növelése, hanem érdekeik védelme a tisztességtelen piaci szereplőkkel szemben, akik alacsony minőségű, és az áfa csalás miatt olcsó, átcsomagolt importtermékeikkel rendszeresen tönkreteszik a magyar termékek piacát.

Bejelentési kötelezettség

 1. Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt
  1. (bérmunka céljából történő fuvarozás),
 2. Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt
 3. Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést

folytató adózókat, amennyiben a fenti tevékenységet az Útdíjtörvény szerinti útdíjköteles gépjárművel közúti fuvarozás keretében végzik.

EU-ból, illetve EU-ba irányuló szállítás

A saját tulajdonban lévő termék belföldről másik tagállamba, illetve másik tagállamból belföldre történő mozgatása az áfa kötelezettség szempontjából termékértékesítésként, illetve beszerzésként kezelendő, ezért mindkét esetben EKÁER bejelentésre kötelezett!

Különösen fontos a tranzitáruként érkező szállítmányok ellenőrzése, hogy megakadályozzuk a rendszer kijátszását és az áfacsalással Magyarországon illegálisan kirakodott és átcsomagolt áruk piacra kerülését.

Kockázatos termékek speciális szabályai

A bejelentési kötelezettség

 • a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja,

illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja

Biztosítékköteles tevékenység a kockázatos termékek

 • EU tagállamból Magyarországra történő behozatala,
 • vagy belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítése.

Kockázatos élelmiszerek esetén csak FELIR számmal rendelkező adózó számára állapít meg az adóhatóság EKÁER számot!

Kockázati biztosítékadási kötelezettség

Biztosítékadási kötelezettség alól mentesülhet a gazdálkodó, amennyiben:

 • szerepel a NAV által vezetett minősített adózói adatbázisban,
 • vagy legalább két éve működik és szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

A gazdálkodók köztartozás-mentességének rugalmasabb teljesíthetősége érdekében javaslatot tettünk, hogy a törvény módosításával tegyék lehetővé a köztartozás mentességi kötelezettség maximum százezer forint köztartozás mértékig történő elfogadását. Tekintettel arra, hogy ez nem jelent érdemi költségvetési kockázatot a jogalkotó is pozitívan áll a mentesség biztosításához.

Mikor nem szükséges EKÁER bejelentés?

 • Saját termék két belföldi cím közötti mozgatása nem bejelentési kötelezett.
 • Nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg.
 • Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Ugyanakkor, ha az alanyi adómentes adózó által értékesített terméket továbbértékesíti egy nem alanyi adómentes adózó, és az értékesítés fuvarozással jár, akkor ez utóbbi értékesítés első adóköteles értékesítésnek minősülhet EKAER bejelentés szempontjából.
 • Amennyiben ugyanaz a szállítás „többféle” járművel, azaz például vasúton és közúton is történik, ebben az esetben a szállítás közúti szakaszára vonatkozik a bejelentési kötelezettség.

Belföldi viszonylatban tehát …

csak olyan kereskedelmi ügyleteknél keletkezik EKÁER bejelentési kötelezettség, amikor az adott termék első adóköteles értékesítése során az előzetes megállapodás alapján megvásárolt terméket közúti fuvarozással szállítják a vevő részére.

Ilyen módon nem EKÁER bejelentés kötelezett:

 • ha a termelő saját áruját szállítja egy nagybani piacra,
 • ha a termelő telephelyén előzetes megállapodás nélkül megvásárolt árut a vevő már saját áruként szállítja el.

A kötelezettség megállapításában alapvető szerepe van az előzetes megállapodásnak, szerződésnek, a számlának és az árut kísérő fuvarlevélnek!

{BreezingForms :kapcsolat}

Módosítás dátuma: 2015. január 26. hétfő, 21:55